сън: Коя? (параноя)

в : I Me MineTodayСънища

11.17.18

@ 3:13 PM

от GattaNegra


17.11.2018
ПАРАНОЯ
Седя с руса жена в една гора накрая на квартала. Ма не моя, ми нейния.
Тя е седнала по турски пред една изоставена къща или импровизирана барака. Място, в което е живяно, но не в момента.

Маже си крем по лицето с бавни, безстрастни движения.
Трябва да не закъснеем,  имаме да хващаме влака,за да се прибираме.
От скоро има война. Още не и при нас, но е опасно.
Тя е напрегната. Не говори.  Не разбирам. Въздухът пращи, дали е статично електричество, или нейното мълчание? Има много важна работа в момента.  Преча и.
Отивам към гарата.
Уличните лампи вече светят. Под тях дулата на камерите тлеят в червено. Отблясват на всеки стълб, в мъглата, по листата…
Дъфък.

добави

Spam protection by WP Captcha-Free