Дарените Години (ЛодкатаМи!)

в : I Me MineЛодкаТаМи!)приказка

07.19.19

@ 2:52 PM

от GattaNegra

В Дарените години се разказва за това как добрите животни дарили на добрия човек от своите години. С договор, с чест и в добри отношения.

Тогава човекът също бил добър.
Сега защо не уважава животните? Защо ги ощетява и тормози? Толкова дълго живее, че забравя ли?
Защо не помни къде е бил и какво и от кого му е било дадено?

Понякога, стремейки се към нещо, забравяМе от къде идваМе и се объркваМе накъде отиваМе. С кого сме вървели и кой ни е помагал по пътя.
Да внимаваМе.

добави

Spam protection by WP Captcha-Free