How to split a movie ? Mencoder. MPlayer :]

в : 1337

08.31.07

@ 11:43 PM

от GattaNegra

Да се знае че ти трябва инсталиран и работещ MPlayer заради неговия mencoder !!!

Ако успееш да снесеш да си го инсталираш от PACMAN правиш следното :

 • 0. Завираш се в папката с филма.
 • 1. ПишеЖ :mencoder -ovc copy -oac copy -endpos колко_да_е_голямоMB -o името_на_филма_който_ще_се_получи_CD1.avi името_на_филма_който_делиЖ.avi:)
 • Пример :

  mencoder -ovc copy -oac copy -endpos 70MB -o MOVIENAME.CD1.avi Cinderella.avi

  [ENTER]

 • 2. То ти изписва нещо от сорта на : Video stream: 1045.461 kbit/s (130682 bps) size: 65184490 bytes 498.800 secs 12470 framesAudio stream: 127.264 kbit/s (15908 bps) size: 7942440 bytes 499.272 secs
 • 3. Ти гледаЖ във Video stream секундите -> в примера са 498 < без след точката >
 • 4 . Пишеш :mencoder -ovc copy -oac copy -ss 498 -o името_на_филма_който_ще_се_получи_CD2.avi името_на_филма_който_делиЖ.avi
 • 🙂 Пример :
 • mencoder -ovc copy -oac copy -ss 498 -o MOVIENAME.CD2.avi Cinderella.avi
 • [ENTER]

  АДИ ГОТОВО 🙂

  добави

  Spam protection by WP Captcha-Free