Реката от спомени

в: Today

14.01.09

@ 12:10 PM

от GattaNegra

Една река от спомени тече,

влива се в едно море.

Там, в дълбокото се раждат и умират светове –

в морето с милиони цветове.

Ромоли реката шарена сред чудни брегове,

а в нея плуват мисли, желания и мечти.

Някои парят, други сякаш кристални – целите са покрити от скреж,

Заедно се носят, поскачат, звънят…

Пътуват към онова далечно море на име “сърце”.

И тази е като всяка река – носи ту бистра, ту кална вода.

Щом сладка и чиста е, на дъното се виждат съкровища,

ако ли не – заблатява се и се завъждат чудовища.

Ще чуеш странни легенди..Понякога от дъното вадели бисери.

Разказват за цветята и за перли по-ярки от дъгата..

За слушане са трудни други дори – напяват за блатни отрови,

за потоци от скръб и останки от разбити мечти.

Една река, едно море, едно сърце…

И лодка.

Искаш ли да се качиш?