Eто още едно …

в: Щрак! Марийка...

29.06.07

@ 1:25 PM

от GattaNegra

Dърво на морскиЯ брЯг …Магия :)

в: Щрак! Марийка...

28.06.07

@ 2:03 PM

от GattaNegra


Магия 🙂

Винаги съм се чудела защо човееeeeечeството има такъв диВ стремеж към космоса и океана …За кавалерите и дамите – или когато думите не стигат …

в: Смешки

15.06.07

@ 9:44 PM

от GattaNegra

 огато думите не стигатИ пак Gimp. Но сега – Splash Screen за KDE с вещици ;)

в: Заигравки с Gimp

01.06.07

@ 5:07 PM

от GattaNegra