Началото на метростанциятa при СУ

в: Щрак! Марийка...

01.10.06

@ 2:54 PM

от GattaNegra


Предполагам, че някой ден ще го видим готово?